Selecteer een pagina

Innovatie en Product Realisatie

Marketing- en projectmanagement voor innovatie en productontwikkeling

Loopt uw concurrentiekracht gevaar omdat uw innovatieve ideeën de vergaderkamer niet uitkomen?

Komt uw klanttevredenheid in gevaar omdat nieuwe producten niet op tijd en naar klantwens worden geleverd?

Voor Innovatie

 

Innovatie voor een winstgevende toekomst!

Bedrijven die innoveren zijn gemiddeld twee keer winstgevender dan bedrijven die niet innoveren. De hogere winstgevendheid komt door onderscheidende oplossingen en efficiëntere processen die de klantbehoefte beter invullen en de kosten verlagen. Kortom, een sterkere concurrentiepositie. Is innovatie uw prioriteit?

“Bedrijven die innoveren zijn winstgevender”

De concurrentie een stap voor

Ontwikkelingen gaan steeds sneller waardoor oude gewoontes en marktverhoudingen snel kunnen veranderen. Beschikbare technologieën als “internet of things” bieden ongekende mogelijkheden om klantwaarde te verhogen en kosten te verlagen. Springt uw concurrent er wel in, dan riskeert u het verlies van klanten waardoor omzet en winstgevendheid en uiteindelijke continuïteit van uw bedrijf gevaar lopen.

Gunstig innovatieklimaat!

Nederland innoveert er vrolijk op los. In wereldwijde lijsten 1 met meest innoverende landen zit Nederland consequent in de top 10. De overheid stimuleert innovatie met verschillende subsidiepotjes en belastingkortingen.In MKB innoveert maar iets maar dan 50% van de bedrijven 2 door nieuwe producten, diensten of processen te ontwikkelen.

Is innovatie uw prioriteit?

Van het MKB dat niet innoveert heeft bijna 50% geen tijd en 33% geen capaciteit 3. De dagelijkse werkzaamheden bepalen de tijdbesteding. Er is onvoldoende prioriteit voor vernieuwing met genoemde risico’s tot gevolg.

“50% van het MKB dat niet innoveert heeft hiervoor geen tijd”

Voor productontwikkeling

 

Kortere “time-to-market” voor productontwikkelingen!

Productlevenscycli worden door technologische ontwikkelingen en toenemende concurrentie steeds korter. De productcomplexiteit neemt daarbij toe. Deze uitdaging stelt steeds hogere eisen aan de maakindustrie om invulling te geven aan deze toenemende wensen.

 

Projectmanager productwikkeling is de spil.

Ondanks de toenemende druk op de time-to-market blijven productontwikkelingsprojecten complex met doorlooptijden vaak langer dan 6 maanden. De projectmanager is gedurende de gehele doorlooptijd de spil in het productontwikkelingstraject. Hij draagt de technische, financiële, logistieke en kwalitatieve verantwoordelijkheid voor het project van het begin tot het einde.

Uw klanttevredenheid in gevaar?

Een goed gevulde orderportefeuille of een tijdelijk capaciteitsprobleem door ziekte/verlof, kan betekenen dat de projectmanager onvoldoende tijd aan de lopende projecten kan besteden. Doorlooptijden, kwaliteit en uiteindelijke klanttevredenheid komen hierdoor in gevaar. Lopen projecten bij u uit de pas waardoor klanttevredenheid in gevaar komt?

Breidt uw marketing- en projectmanagement uit!

4innovatie realiseert uw innovatie en productontwikkeling.

4innovatie acteert als tijdelijke project- en marketingmanager innovatie en productontwikkeling en vult uw capaciteit aan waar u het nodig heeft. Dit kan op één onderdeel van uw ontwikkelingsproces of 4innovatie implementeert het 4innovatie-realisatie-plan en begeleidt uw volledige ontwikkelingsproject van idee tot introductie. Vanzelfsprekend houdt u daarbij volledige controle over risico en budget.

Zo werkt 4innovatie.

Neemt het initiatief

4innovatie houdt van actie. Met passie en kennis worden activiteiten in gang gezet en de voortgang bewaakt. Ideeën worden gerealiseerd of geparkeerd, ze blijven in elk geval niet in de vergaderkamer hangen. 4innovatie neemt het initiatief, pakt zaken aan en drijft voortgang.

4innovatie-realisatie-plan >

Het doel van het 4innovatie-realisatie-plan is het efficiënt realiseren van winnende oplossingen die aan de klantbehoefte voldoen, onderscheidend zijn ten opzichte van de concurrentie en de gestelde doelen als opbrengst, kosten, kwaliteit etc. halen. Het stappenplan bestaat uit meerdere fases. Iedere fase wordt met een stop-or-go review meeting afgesloten. U houdt hiermee de volledige controle en de risico’s beperkt.

Maakt vaste prijsafspraken

Per fase in het 4innovatie-realisatie-stappenplan wordt er een vaste prijsafspraak gemaakt. De volledige fase wordt voor de afgesproken prijs afgerond. Kortom voor u geen verrassingen en worden tegenvallers in het project niet op “uurtje factuurtje” basis alsnog doorberekend.

Focus op MKB

4innovatie focusseert op het MKB en speciaal op bedrijven die machines, apparaten en instrumenten ontwikkelen, verkopen en onderhouden. De kracht van 4innovatie is de uitgebreide ervaring met product- en marktontwikkeling van technische producten. Deze ervaring komt voor u beschikbaar om uw ideeën te realiseren.

4innovatie-realisatie-plan.

Zo worden uw nieuwe ideeën gerealiseerd.

Toepassen beschikbare technologie

Technologie ontwikkelen is duur en neemt veel tijd en middelen in beslag. Voor de meeste MKB-bedrijven is dit dan ook geen reële optie. Een reële optie voor innovatie is het toepassen van bestaande technologieën waardoor innovatie tegen significant lagere kosten worden gerealiseerd.

Samenwerken

Voor de realisatie zal in veel gevallen samenwerking worden gezocht. Het samenwerken met kenniscentra en ontwikkelpartijen verschaft nieuwe inzichten, houdt gedachtes scherp en levert de mogelijkheden om ideeën efficiënt te realiseren.

Nieuwe technologieën binnen bereik MKB.

Internet of things (IOT)

De huidige trend is het aansluiten van apparaten en machines op het internet. Op basis van de verkregen data kan de klantwaarde worden verhoogd en de kosten worden verlaagd. Het aansluiten van bestaande systemen op het internet komt binnen bereik van het MKB. Door toepassing van standaard verkrijgbare data acquisitie en communicatie modules kan tegen relatief lage kosten de service naar de klant worden verhoogd en interne processen worden geoptimaliseerd.

Big Data analyse

Gold vroeger “kennis is macht”, tegenwoordig geldt “data is macht”. Het combineren van interne en externe data wordt steeds belangrijker voor het succesvol besturen van bedrijven. Was de zogenoemde Big Data analyse tot voor kort voorbehouden aan multinationals die zich de grote investeringen konden veroorloven. Met de komst van deze functionaliteit in nieuwe standaard verkrijgbare software is dit ook binnen het bereik van het MKB gekomen. In combinatie met het aansluiten van machines op het internet bieden beide technologische ontwikkelingen ongekende maar bereikbare mogelijkheden voor het MKB.

  1.  INSEAD, World Economic Forum, Europese commissie (2014)
  2. Panteia Innovatie in het MKB (2013)
  3. Panteia Innovatie in het MKB (2013)
contact_caps.png